Image default
PIRAEUS BANK TOP STORIES

Νέα Επαγγελματικά Ταμεία από Πειραιώς και Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Δύο νέα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα πριν το κλείσιμο του 2020, γεγονός που δείχνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο θεσμός και το ρόλο που μπορεί μελλοντικά να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος, αλλά και στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας.

Ειδικότερα, το πρώτο ΤΕΑ αφορά -πάντοτε, σε εθελοντική βάση- το σύνολο των εργαζομένων στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς (πάνω από δέκα χιλιάδες άτομα), στο οποίο κάθε υπάλληλος θα καταβάλλει το 1% των αποδοχών του και ο εργοδότης το 2%. Έτσι, μέσω του ΤΕΑ θα δημιουργηθεί ένας «συνταξιοδοτικός κουμπαράς» για κάθε εργαζόμενο, στον οποίον κάθε μήνα θα τοποθετείται το 3% των αποδοχών του, εκ του οποίου κάθε υπάλληλος του ομίλου θα καταβάλλει μόνο το 1/3 και αυτό μάλιστα θα εκπίπτει από το φορολογητέο του εισόδημα.

Αυτός, ο «συνταξιοδοτικός κουμπαράς» θα ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου προς όφελος του ασφαλισμένου και με αποδόσεις χαρτοφυλακίου, καθώς τα χρήματα θα τοποθετούνται σε διάφορες επενδυτικές μορφές, όπως ομόλογα, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, καταθέσεις, κ.λπ.

Το δεύτερο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι αυτό της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και αφορά τους εργαζόμενους σε εταιρείες θεσμικών επενδύσεων (ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ), καθώς και τους πιστοποιημένους επαγγελματίες της κεφαλαιαγοράς. Ειδικά για τη δεύτερη κατηγορία, το σχετικό ΦΕΚ αναφέρει: «Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία: α) διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας, που έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 17/818/15.5.2018 (Β’ 1925) κοινής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, β) δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τα μέλη της Ε.Θ.Ε., και γ) διατηρούν σχέση παραγωγικής συνεργασίας έστω με μια εταιρία-εργοδότη-μέλος, τακτικό ή συνδεδεμένο της Ε.Θ.Ε. Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας αφορούν στις εξής κατηγορίες: (i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. (ii) Παροχή επενδυτικών συμβουλών. (iii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων. (iv) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες. (v) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων».

Να σημειωθεί πως ήδη μέσα στο 2020 δικό της Επαγγελματικό Ταμείο ίδρυσε και η ίδια η ΕΧΑΕ, εντάσσοντας σε αυτό τους εργαζόμενούς της, ενώ παράλληλα η ολοένα και μεγαλύτερη σύνδεση των Επαγγελματικών Ταμείων με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό-επενδυτικό κλάδο προκύπτει και από μια σειρά συνεργασιών, όπως για παράδειγμα:

  • Του μνημονίου που υπέγραψε φέτος η ΕΛΕΤΕΑ (Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης) με το Χρηματιστήριο της Αθήνας.
  • Η περυσινή έναρξη συνεργασίας μεταξύ ΕΛΕΤΕΑ και Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού.
  • Η σύναψη συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης και του ΤΕΑ του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και τη δημιουργία αμοιβαίως επωφελών, ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας) έχει ως στόχο τη διαμόρφωση «αξιοπρεπών» μελλοντικών συντάξεων για τους σημερινούς εργαζόμενους (κόντρα στον κίνδυνο που υπάρχει από το δημογραφικό πρόβλημα), αλλά και την χρηματοδότηση επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για την τόνωση του ΑΕΠ και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Related posts

Πειραιώς: Η «Εξέλιξη» συμμετέχει στην Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

banksnews

Πάνω-κάτω για τα ομόλογα και τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών

banksnews

Στις 29 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς

banksnews

Οικονομική Κρίση …Επιληψίας

banksnews

Αγώνας δρόμου για τα αποτελέσματα της BlackRock

banksnews

Η Ελλάδα θέλει να ξεκλειδώσει τη δόση για να αποφύγει την πολιτική αναστάτωση

banksnews

El Erian: Η αναταραχή στις αγορές είναι ευκαιρία για επιστροφή στην κανονικότητα

banksnews

Οι ΗΠΑ γίνονται ο νέος φορολογικός παράδεισος του κόσμου

banksnews

Bloomberg: Το τέλος του δράματος στο ελληνικό χρηματιστήριο

banksnews