Image default
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Εuroxx: Τι βλέπει για τις τράπεζες μετά τα αποτελέσματα 2020

Ο μετασχηματισμός του κλάδου των τραπεζών επιταχύνθηκε από το σχέδιο Ηρακλής 2 και τις ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων, επισημαίνει η Euroxx στην έκθεσή της για τον κλάδο των τραπεζών, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η κερδοφορία επιβαρύνθηκε από τα εμπροσθοβαρή κόστη από τις τιτλοποιήσεις και τις προβλέψεις λόγω Covid-19, τα οποία και αντιστάθμισαν τη βελτίωση στα προ προβλέψεων έσοδα, τα οποία ευνοήθηκαν από τα κέρδη στα ελληνικά ομόλογα και τα ανθεκτικά βασικά τραπεζικά έσοδα. Οι συστάσεις της Euroxx για τις τέσσερις τράπεζες είναι under review για την Τράπεζα Πειραιώς, overweight για τις Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, με τιμές-στόχους 0,88 ευρώ, 1,25 ευρώ και 3,40 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

Μεικτές τάσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) με αύξηση για την Εθνική Τράπεζα ( 3,1% σε τριμηνιαία βάση) και την Αlpha Bank ( 1,6%) λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων, από την αυξημένη έκθεση στα TLTRO της ΕΚΤ και την επανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων, ενώ στην περίπτωση της Eurobank (-0,6% σε τριμηνιαία βάση) και της Τράπεζας Πειραιώς (-0,4%), η απομόχλευση αντισταθμίστηκε σχεδόν από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης (χαμηλότερο κόστος καταθέσεων και TLTRO) και από την αύξηση των νέων δανείων.

Υψηλότερη παραγωγή εσόδων από προμήθειες σε τριμηνιαία βάση για όλες τις τράπεζες πλην της Αlpha Bank, με υψηλότερη παραγωγή προμηθειών από κάρτες, bancassurance και asset management. Οι λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν ανοδικά και σε επαναλαμβανόμενη βάση για όλες τις τράπεζες, κυρίως λόγω εποχικότητας και κόστους εθελούσιας εξόδου.

Ως αποτέλεσμα, τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων (PPI) αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση για την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank κατά 0,1% και 0,8%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω των υψηλότερων βασικών εσόδων ενώ οι Αlpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς σημείωσαν μείωση κατά 3% και 6% αντίστοιχα, σε τριμηνιαία βάση.

Οι προβλέψεις επισφαλών δανείων αυξήθηκαν για όλες τις τράπεζες πάνω από 100% σε τριμηνιαία βάση πλην της Eurobank, καθώς επιβαρύνθηκαν από τις προβλέψεις λόγω Covid-19 και το κόστος τιτλοποίησης, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (Cost of Risk – CoR) επί τον μέσο όρο των καθαρών δανείων διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 1,6% – 2%, με την Εθνική να εμφανίζει το υψηλότερο κόστος.

Αύξηση των μεικτών δανείων για τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς κατά 0,4% – 2,4%, με τη βοήθεια των κρατικών σχεδίων και μέτρων στήριξης, ενώ σε Αlpha Bank και Εθνική Τράπεζα κατέγραψαν μείωση κατά 0,04% και 15,7% λόγω του Project Frontier.

Oι τράπεζες κατέγραψαν εισροές καταθέσεων από 0,7 έως 3,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος ανήλθε σε 41,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο (περίπου 14,4% του ενεργητικού τους έναντι 14,2% στο γ’ τρίμηνο) εξαιτίας των TLTRO και του waiver που παρείχε η ΕΚΤ για την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση για τις πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Επιπλέον, όλες οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν το απόθεμα των NPEs σε τριμηνιαία βάση, λόγω της αρνητικής οργανικής δημιουργίας, επωφελούμενες επίσης από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με τα μορατόρια δανείων (επεκτάθηκαν έως τον Μάρτιο του 2021, προκειμένου οι τράπεζες να χειριστούν δεύτερο κύμα της Covid-19). Η Euroxx σημειώνει ότι τα περισσότερα μορατόρια έχουν λήξει και το ποσοστό νέων NPEs (από αυτά τα δάνεια) αναμένεται κάτω από το 20%.

Τέλος, ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε σε 13,8% – 17,3% στο τέταρτο τρίμηνο ενώ σε βάση fully loaded διαμορφώθηκε σε 11,3% – 14,8%, υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις για το 2020-2021.

Related posts

Τανισκίδης – Optima: Η πανδημία επιτάχυνε την πορεία μας

banksnews

Στο πρόγραμμα «Γέφυρα» και οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη

banksnews

Παραιτήθηκε ο Μ. Τζούρντα, CEO του ΤΧΣ

banksnews

JPMorgan: Βουτιά στα κέρδη το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς

banksnews

Πειραιώς: Εντυπωσιακή αύξηση στη ζήτηση για ακίνητα

banksnews

Επιβράβευσε τους συνεπείς δανειολήπτες η Εθνική

banksnews

Καμπανάκι για τις τράπεζες από Fitch λόγω κορωνοϊού

banksnews

ETE: Το βαθύτερο «κούρεμα» τόνωσε τις ρυθμίσεις

banksnews

Δανειστές: Προχωρήστε τα σχέδια ΤΧΣ-ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια

banksnews