Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κερδοφορίας κατά 21,2%-Μέρισμα 0,38 ευρώ ανά μετοχή το 2019

Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη της κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ, καθώς το 2019 ο Όμιλος παρουσίασε καθαρά κέρδη 58,068 εκατ. ευρώ, από 47,908 εκατ. ευρώ το 2018 (αύξηση 21,2%).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της ΕΥΔΑΠ για το 2019, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 323,7 εκατ. € από 322,4 εκατ. € το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% ( 1,3 εκατ. €).

Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 1,4 εκατ. € ( 0,4%). Ειδικότερα, τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες παρουσίασαν μείωση κατά 1 εκατ. € (-0,5%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης σημείωσαν αύξηση κατά 2,4 εκατ. € ( 2,4%). Μείωση παρουσίασαν τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 70 χιλ. € (-3,8%).

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 2.148 χιλ. € ( 1%) στα έσοδα από κατανάλωση νερού που είναι και η κύρια κατηγορία των εσόδων ύδρευσης. Ωστόσο η αύξηση αυτή εξουδετερώθηκε από τη μείωση που παρουσιάστηκε στην κατηγορία των εσόδων από εργασίες αποκατάστασης κατά,-3.540 χιλ.(-85%).

Η κατηγορία αυτή εσόδων συνδέεται με το πρόγραμμα αντικατάστασης των υδρομέτρων των πελατών ύδρευσης που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες παρουσιάστηκαν μικτές τάσεις.

Αναλυτικότερα, στα έσοδα από νέες παροχές νερού παρουσιάστηκε αύξηση κατά 452 χιλιάδες € ( 23%), στα δικαιώματα σύνδεσης και εισφορές, αύξηση 20% ( 29 χιλιάδες €) και τέλος στα λοιπά έσοδα που αποτελούνται κυρίως από έσοδα από διακοπές/επαναλήψεις/αφαιρέσεις υδρομέτρων παρουσιάστηκε μείωση κατά -105 χιλιάδες € (-3,9%).

oisdvujisfjfd

Όπως επισημαίνει η ΕΥΔΑΠ, το ολικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών ήταν η αύξηση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά 6,9 εκατ. € (6,9%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα 107,7 εκατ. € από 100,8 εκατ. € το 2018.

Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 33,3% από 31,3% το 2018. Οι αποσβέσεις χρήσης παρουσίασαν μείωση κατά -1,3% ή -0,5 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 37,1 εκατ. € από 37,6 εκατ. € το 2018. Η μικρή αυτή μείωση οφείλεται κυρίως στη αύξηση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (στοιχείο μειωτικό των συνολικών αποσβέσεων) κατά περίπου 500 χιλιάδες €.

Οι αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 795 χιλιάδες € (-1,8%), ενώ η εφαρμογή του νέου IFRS 16 από 1/1/2019 οδήγησε στο σχηματισμό αποσβέσεων δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων ύψους 794 χιλιάδες €. Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,4 εκατ. € (11,7%) και διαμορφώθηκαν στα 70,6 εκατ. € από 63,2 εκατ. € το 2018. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 21,8% από 19,6% το 2018. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 15% και διαμορφώθηκαν στις 5.442 χιλιάδες € από 4.730 χιλιάδες € το 2018.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα σημείωσαν μείωση κατά -2.961 χιλιάδες € (-14%) και διαμορφώθηκαν στα 18,9 εκατ. € από 21,9 εκατ. € το 2018. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αποτελούνται κυρίως από τις προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών και από τους τόκους/προσόδους επί των προϊόντων στα οποία είναι τοποθετημένα τα ταμιακά διαθέσιμα (λογαριασμός ταμιακής διαχείρισης της Τράπεζας Της Ελλάδος και προθεσμιακές καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων).

Μερισματική πολιτική

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2018 ποσού 0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό (συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 28,76 εκατ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του στις 27.05.2020 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, ποσού εικοσιεπτά λεπτών (Ευρώ 0,38) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 40,47 εκατ.) για τη χρήση 2019. Το μέρισμα αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Related posts

Ο ακριβός δανεισμός των εισηγμένων λόγω Covid-19

banksnews

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Προληπτικό μέτρο για τις ανοικτές πωλήσεις

banksnews

Μπροστά στην κομβική υπέρβαση το Χρηματιστήριο

banksnews

Leave a Comment