Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διερευνά επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσης για την ΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διερευνά επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσης για την ΑΚΤΩΡ

Με απάντησή της σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ γνωστοποιεί ότι έχει υπάρξει αγωγή από τους Δημήτρη Μπάκο και Ιωάννη Καΰμενάκη κατά της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα σημειώνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο κεφαλαιακής ενίσχυσης, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΑΚΤΩΡ, ενώ διαψεύδει διαπραγματεύσεις με ARCHIRODON για την δήθεν πώληση της θυγατρικής.

Η ανακοίνωση:

Σε απάντηση των ερωτημάτων που διαλαμβάνονται στη με αρ. πρωτ. 353/16.02.2021 επιστολή της Ε.Κ., σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων του ημερήσιου εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενημερώνει τo επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

1. Την 11η Φεβρουαρίου 2021 της κοινοποιήθηκε αγωγή και παρεμπίπτουσα αγωγή – προσεπίκληση της εταιρείας “GREENHILL INVESTMENTS LIMITED” συμφερόντων κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καυμενάκη, με την οποία ζητείται η ακύρωση της από 27-1-2021 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς το θέμα 4 αυτής περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ημέρα συζήτησης των αγωγών θα προσδιοριστεί μετά την παρέλευση 115 ημερών από την κατάθεσή τους, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 237 του ΚΠολΔ.

Κατά την άποψη της Διοίκησης της Εταιρείας και τα δύο ένδικα βοηθήματα είναι απαράδεκτα και προδήλως τόσο νόμω όσο και ουσία αβάσιμα. H Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια που τυχόν κριθεί αναγκαία προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της και θα ενημερώσει σχετικά σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό.

Συναφώς, αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη της πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου η οποία είναι ανεξάρτητη επιτροπή και αποτελείται κατά πλειοψηφία από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα τρίτον ως Πρόεδρο αυτής, διαθέτουν στο σύνολό τους τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει. Τέλος η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι, τόσο κατά το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, όσο και κατά το ν. 4548/2018 και τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεν υφίστανται για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου θέματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

2. Ως προς την κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΑΚΤΩΡ, η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί με σχολαστικότητα τις υφιστάμενες ανάγκες και διερευνά με επιμέλεια όλες τις δυνατές επιλογές. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, η διοίκηση του Ομίλου θα ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες.

3. Ως προς τις εικαζόμενες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία ARCHIRODON για την δήθεν πώληση της ΑΚΤΩΡ, η Εταιρεία διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά ως αναληθή, αβάσιμα και ανυπόστατα τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 • Ελλάκτωρ
 • Άκτωρ
 • κεφαλαιακή ενίσχυση
 • Δημήτρης Μπάκος
 • Ιωάννης Καϋμενάκης

  Related posts

  Σε στενό εύρος τιμών επιμένει να διαπραγματεύεται το Χ.Α.

  banksnews

  Ανοδικά οι ευρωαγορές μετά τη χθεσινή κατρακύλα

  banksnews

  Αφοί Κορδέλλου: Απαντήσεις επί θεμάτων ενόψει της Γ.Σ.

  banksnews

  Μεταβιβάστηκε στην BC Partners τo 84,6% της Forthnet

  banksnews

  Μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίων γλυκαίνουν τους επενδυτές

  banksnews

  Sarantis: Αυξάνει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

  banksnews

  ΤτΕ: Στους μετόχους οι παρακρατηθέντες φόροι των χρήσεων 2014-2018

  banksnews

  Ευάγγελος Μυτιληναίος: «Έχουμε και ρευστότητα και γραμμές χρηματοδότησης για να αντεπεξέλθουμε σε αυτήν την περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας»

  banksnews

  Όμιλος Ideal: Με κέρδη έκλεισε το πρώτο εξάμηνο

  banksnews