Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκλεισε η συμφωνία εξυγίανσης για τη ΧΑΡΤΕΛ

Το μεγάλο βήμα για την εξυγίανση και την αλλαγή σελίδας, 40 χρόνια μετά την ίδρυσή της, ετοιμάζεται να κάνει η βορειοελλαδίτικη χαρτοβιομηχανία ΧΑΡΤΕΛ ΑΒΕΕ καθώς η οικογένεια Χαΐτογλου και οι βασικοί πιστωτές της συμφώνησαν να εισέλθει ο ιορδανικός όμιλος FREM Industrial, ως στρατηγικός επενδυτής, μέσω του άρθρου 106δ του πτωχευτικού κώδικα.

Η συμφωνία, μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, έκλεισε στις 29 Ιουλίου, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και πολυετή αναζήτηση λύσης και υποβλήθηκε στο Δικαστήριο. Αν επικυρωθεί, η βιομηχανική δραστηριότητα της ΧΑΡΤΕΛ θα περάσει σε νέα εταιρεία με νέο ΑΦΜ, που θα ελέγχεται από τον όμιλο FREM Industrial, μαζί με τους εργαζόμενους.

Οι πιστώτριες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς) και η οικογένεια Χαΐτογλου συμφώνησαν ότι αυτή αποτελεί την πλέον επωφελή λύση για τη διάσωση της ΧΑΡΤΕΛ, λόγω της επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών της υποχρεώσεων.

Τη συμφωνία εξυγίανσης υπογράφουν πιστωτές, που κατέχουν το 69,77% των υποχρεώσεων της ΧΑΡΤΕΛ, ήτοι ποσό 42,6 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και όλοι οι εξασφαλισμένοι πιστωτές με απαιτήσεις 20,1 εκατ. ευρώ.

Ο επενδυτής δεσμεύεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου τα κεφάλαια της νέας εταιρείας να ανέλθουν τουλάχιστον στα 12,15 εκατ. ευρώ, πλέον των απαιτούμενων ποσών για την πληρωμή του 5% των απαιτήσεων, που έχουν ανέγγυοι και μη ουσιώδεις για τη συμφωνία πιστωτές.

Τα 12,15 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για εξόφληση ισόποσων υποχρεώσεων προς τις Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank. Παράλληλα Εθνική και Πειραιώς, που έχουν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό άνοιγμα, θα πάρουν ακίνητα της ΧΑΡΤΕΛ, αξίας 5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Εθνική θα καταβληθεί και το ποσό των 365 χιλ. ευρώ από πώληση ακινήτου της ΧΑΡΤΕΛ στη συγγενή Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ.

Εφόσον εξοφληθούν τα 12,15 εκατ. ευρώ και μεταφερθούν τα ακίνητα, οι τράπεζες θα διαγράψουν απαιτήσεις, ύψους 16,8 εκατ. ευρώ, όπως και το σύνολο των τόκων, που θα λογιστούν, ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Έτσι, η νέα εταιρεία δεν θα βαρύνεται από τραπεζικό δανεισμό. Αντίθετα, οι συμβάσεις factoring (1,18 εκατ. ευρώ) μεταφέρονται στη νέα εταιρεία.

Ενδιάμεση χρηματοδότηση ως 2 εκατ. ευρώ

Επιπρόσθετα, ο επενδυτής ή εταιρείες συμφερόντων του δεσμεύονται να καλύψουν την ενδιάμεση χρηματοδότηση, καταβάλλοντας ως 2 εκατ. ευρώ σε μετρητά ή σε είδος μέχρι την υλοποίηση της συναλλαγής, με πλασματικό ενέχυρο επί του συνόλου των μηχανημάτων της.

Mε τη συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί από το Δικαστήριο, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη βιομηχανία, με διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Οι πιστωτές της ΧΑΡΤΕΛ θα εισπράξουν ποσό τουλάχιστον ίσο με αυτό που θα λάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης ενώ το Δημόσιο (εφορία, ταμεία) θα συνεχίσουν να εισπράττουν άμεσους φόρους και εισφορές.

Στα 62,15 εκατ. ευρώ οι συνολικές οφειλές

Το σύνολο των οφειλών της ΧΑΡΤΕΛ ΑΒΕΕ ανέρχεται σε 62,15 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 35,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε τραπεζικό δανεισμό, τα 1,18 εκατ. ευρώ σε factoring τιμολογίων, τα 19,78 εκατ. ευρώ εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα σε οφειλές προς εφορία, ταμεία και εργαζόμενους.

Από τις παραπάνω οφειλές εξαιρούνται 328 χιλ. που είναι σε ρύθμιση (μη θιγόμενοι πιστωτές) καθώς και το ποσό των 715 χιλ. που αφορά σε προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης και επιδομάτων αδείας. Επομένως το σύνολο των υποχρεώσεων που προσμετρούνται στη συμφωνία ανέρχονται σε 61,15 εκατ. ευρώ.

Η ΧΑΡΤΕΛ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο παραγωγής χαρτοκιβωτίων και λοιπών προϊόντων χάρτινης συσκευασίας.

Related posts

Μόνιμα με τηλεδιάσκεψη οι συνελεύσεις ΑΕ και εισηγμένων

banksnews

Folli Follie: Τι ειπώθηκε στη ΓΣ για εξυγίανση και νέα διοίκηση

banksnews

Γιώργος Περιστέρης: «Θα είμαστε παρόντες στην πρώτη γραμμή»

banksnews

Leave a Comment