Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύο κρίσιμες αποφάσεις για ΤΧΣ και Πειραιώς

Η μετατροπή των CoCos που έχει λάβει η Τράπεζα Πειραιώς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου, θα συνοδευτεί από τη νομοθετική αλλαγή του νόμου λειτουργίας του ΤΧΣ, προκειμένου να δοθεί στο Ταμείο η δυνατότητα να μπει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση για τον ενεργό ρόλο του ΤΧΣ ελήφθη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε η αλλαγή του νόμου να γίνει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Στόχος της κίνησης αυτής είναι η διατήρηση της συστημικής ευστάθειας, στην απευκταία περίπτωση που μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τράπεζας δεν καλυφθεί από ιδιώτες μετόχους.

Αλά Eurobank 2014

Στο μέτωπο της Πειραιώς, η μετατροπή των Cocos σε μετοχές οδηγεί το ποσοστό που θα ελέγχει το ΤΧΣ στο 61,3% και η τράπεζα κρατικοποιείται. «Πρόκειται για μια ενδιάμεση κατάσταση καθώς σε βάθος 6μήνου και υπό την προϋπόθεση αντιμετώπισης της πανδημίας, η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την ιδιωτικοποίησή της», αναφέρει - υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή και συμπληρώνει: «Θα ακολουθηθεί το μοντέλο ιδιωτικοποίησης της Eurobank του 2014, όταν η τράπεζα πέρασε από τον απόλυτο έλεγχο του ΤΧΣ, το οποίο κατείχε ποσοστό άνω του 90%, στα χέρια γκρουπ επενδυτών με βασικό άξονα τον όμιλο Fairfax».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μεταβατική περίοδο της Eurobank από το ΤΧΣ στους ιδιώτες μετόχους, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας διετέλεσε ο τωρινός CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με την αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ στο 61,3%, το Ταμείο θα αποκτήσει τη δυνατότητα εκ του νόμου τοποθέτησης 5 μελών στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Πηγές με γνώση της υπόθεσης τονίζουν στο Euro2day ότι μέχρι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, δεν θα υπάρξει αλλαγή διοίκησης και προσθέτουν ότι «μετά την ΑΜΚ, είναι ζήτημα του νέου μετόχου της τράπεζας το τι θα πράξει με τη διοίκηση».

Η ανακοίνωση της Πειραιώς

Εν τω μεταξύ, με αφορμή τις εξελίξεις, η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

Με αφορμή δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και σε συνέχεια ερώτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει για τα ακόλουθα. Τα Υπό Αίρεση Μετατρέψιμα Ομόλογα (CoCos) που εκδόθηκαν από την Τράπεζα κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, δεν έχουν τακτή λήξη, έχουν ονομαστική αξία €2.040 εκατ., φέρουν προαιρετικό ετήσιο τοκομερίδιο 8% και κατέχονται όλα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, αυτά αναγνωρίζονται ως κεφάλαια CET1 και η πληρωμή του ετήσιου τοκομεριδίου εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εκδότριας τράπεζας, η οποία έχει ασκήσει μια φορά το δικαίωμα μη πληρωμής, το 2018, ενώ έχει καταβάλει τρία ετήσια τοκομερίδια. Εκτός της δυνατότητας πληρωμής σε μετρητά, υφίσταται επιλογή για πληρωμή με έκδοση νέων μετοχών, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Τράπεζας.

Το κανονιστικό πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας που διέπει την Τράπεζα προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση του εποπτικού φορέα (ΕΚΤ/SSM) για οποιαδήποτε πληρωμή σχετιζόμενη με τα CoCos. Η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αίτημα στον SSM, προκειμένου να της επιτραπεί η πληρωμή σε μετρητά των ετήσιων τόκων ύψους €165 εκατ., οι οποίοι είναι καταβλητέοι στις 2 Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των CoCos, σε περίπτωση που ο τόκος δεν καταβληθεί για δεύτερη φορά, τότε τα αξιόγραφα αυτά μετατρέπονται σε κοινές μετοχές της εκδότριας επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα €6 ανά μετοχή). Το ενδεχόμενο αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας από το 26,4% σήμερα στο 61,3%. Η απόφαση του επόπτη αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2020.

Η κεφαλαιακή επίπτωση από την πληρωμή των τόκων σε μετρητά (περίπου 40 μονάδες βάσης) μπορεί να απορροφηθεί από την Τράπεζα, με δεδομένο ότι διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαίων ανερχόμενο στο 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης για το 2020 11,25%. Παραταύτα, η άδεια του επόπτη δεν είναι βέβαιη λόγω της σύστασής του προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες για μη διανομή κεφαλαίων εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού.

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, η Τράπεζα ενημερώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε εποπτική εντολή για αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις. Η Τράπεζα έχει ήδη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό από τις 27 Οκτωβρίου 2020 ότι δεν υπάρχει δική της απόφαση να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου στο άμεσο μέλλον. Η ισχυρή πορεία των θεμελιωδών της Τράπεζας, τόσο σε σχέση με τα αποτελέσματα όσο και με την κεφαλαιακή της επάρκεια αλλά και την ποιότητα δανείων, συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η Τράπεζα θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2020 εντός του Νοεμβρίου 2020.

Related posts

Fourlis: Ζημιές 3,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

banksnews

ΔΕΗ: Ερχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών

banksnews

Στήριξη σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από βασικούς μετόχους

banksnews

Leave a Comment