Image default
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Αξιολόγηση ανά φάκελο για τα κορωνο-δάνεια

Σε εξατομικευμένη αξιολόγηση των δανειακών συμβάσεων, στις οποίες έχει χορηγηθεί τρίμηνη ή εξάμηνη αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου, στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, θα πρέπει να προχωρήσουν οι τράπεζες, κατά προτεραιότητα, τους επόμενους μήνες.

Αυτό αναφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority-EBA) στην οδηγία, που εξέδωσε την περασμένη Τετάρτη, 25 Μαρτίου, αφού σημειώνει ότι τα γενικευμένα μέτρα αναστολής πληρωμών δεν οδηγούν αυτόματα στην κατηγοριοποίηση των δανείων στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Loans- NPLs) ή στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ( Non Performing Exposures- NPEs).

Η οδηγία εκδόθηκε, προκειμένου να επεξηγηθούν ερμηνευτικά θέματα, ως προς την εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου, σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των δανείων σε αθέτηση, τον προσδιορισμό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων και τον λογιστικό χειρισμό τους.

Συγκεκριμένα, η EBA διευκρίνισε ότι τα γενικευμένα μέτρα αναστολής πληρωμών, που έχουν ληφθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της Ε.Ε. και που αναφέρονται σε όλους τους δανειολήπτες, δεν οδηγούν αυτόματα σε κατηγοριοποίηση της οφειλής σε αθέτηση, σε ρύθμιση ή σε οφειλή µε ένδειξη αδυναμίας πληρωμής και πως εξατομικευμένες αξιολογήσεις της πιθανότητας πληρωμής θα πρέπει να λάβουν χώρα κατά προτεραιότητα.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), έπειτα από συνεργασία µε την EBA, εξέδωσε, επίσης, δημόσια δήλωση στις 25 Μαρτίου. Και οι δύο αρχές θεωρούν ότι η εφαρμογή δημόσιων ή ιδιωτικών αποφάσεων, που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συστημικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να θεωρηθούν ως µία αυτόματη ένδειξη, που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει λάβει χώρα σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.

Κατά την αξιολόγηση της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου, τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να κάνουν διάκριση ανάμεσα σε δανειολήπτες, για τους οποίους η πιστοληπτική ικανότητα δεν θα επηρεαζόταν σημαντικά µακροπρόθεσμα από την τρέχουσα κατάσταση, και σε δανειολήπτες για τους οποίους θα ήταν απίθανο να αποκατασταθεί η πιστοληπτική ικανότητα.

Τέλος, στο πλαίσιο των μέτρων, αναφορικά µε την παροχή κρατικών εγγυήσεων για δάνεια, η ESMA επισημαίνει ότι η ύπαρξη τέτοιων πιστωτικών ενισχύσεων ενδέχεται να έχει επίπτωση στον κατεξοχήν υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου, ανάλογα µε το εάν θεωρηθούν μέρος των συμβατικών όρων ή όχι και µε το εάν αναγνωριστούν διακριτά από τον εκδότη.

Οι παραπάνω διευκρινίσεις ήταν απαραίτητες, μετά την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον περασμένο μήνα, να χαρακτηρίσει πανδημία τον Covid-19. Με δεδομένο ότι η απόφαση του Π.Ο.Υ. εκδόθηκε, πριν την ολοκλήρωση της περιόδου δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019, οι ορκωτοί ήταν υποχρεωμένοι να ζητήσουν από τις τράπεζες διενέργεια εκτίμησης και προβλέψεων, αν δεν μεσολαβούσε η οδηγία.

Related posts

ΕΚΤ: Οι τράπεζες της ευρωζώνης να προετοιμαστούν για χτύπημα στην κερδοφορία

banksnews

Κατάρρευση κερδών για τη Wells Fargo το πρώτο τρίμηνο

banksnews

Ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank

banksnews

Leave a Comment