Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Έλαστρον: Αύξηση τζίρου κατά 66% το α’ εξάμηνο του 2021

Έλαστρον: Αύξηση τζίρου κατά 66% το α' εξάμηνο του 2021

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Έλαστρον στο πρώτο εξάμηνο του 2021, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 78,3 εκατ. από ευρώ 47,3 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 66%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 18,5 εκατ. ή 23,6% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 5,3 εκατ. ή 11,3% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2020.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 13,0 εκατ. έναντι ευρώ 0,2 εκατ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 14,3 εκατ. έναντι ευρώ 1,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 12,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 0,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ανάλογη αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας και ανήλθε σε ευρώ 77,6 εκατ. έναντι ευρώ 46,6 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 18,1 εκατ. ή 23,3% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 4,9 εκατ. ή 10,4% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 12,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 0,003 εκατ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 13,9 εκατ. έναντι ευρώ 0,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020. Τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 12,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 0,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Η σημαντική ενίσχυση που σημείωσαν τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης αντικατοπτρίζει την αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου καθώς και την σημαντική άνοδο των τιμών των Α’ υλών.

Ειδικότερα, το επίπεδο δραστηριότητας του ομίλου σημείωσε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης οδηγούμενο κυρίως από επιμέρους τομείς απορρόφησης χαλυβουργικών ειδών και κυρίως αυτούς των -, του τουρισμού και των μεταλλικών κατασκευών, οι οποίοι σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη έναντι του περυσινού εξαμήνου.

Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώθηκε και στις αγορές του εξωτερικού, ενώ το ποσοστό των εξαγωγών διατηρήθηκε σε επίπεδα άνω του 30% της συνολικής δραστηριότητας.

Ιδιαιτέρως σημαντική ωστόσο υπήρξε η άνοδος των τιμών των Α’ υλών, ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2020, η οποία ενσωματώθηκε στις τιμές πώλησης βελτιώνοντας ουσιαστικά τα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου. Κυριότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην άνοδο των τιμών υπήρξαν η σταδιακή επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση η αύξηση της ζήτησης χαλυβουργικών ειδών, σε συνδυασμό με την έλλειψη Α’ υλών που παρατηρήθηκε στην αγορά εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, καθώς και η αύξηση του κόστους μεταφοράς, συνέπεια των δυσλειτουργιών που εμφανίστηκαν στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων.  

Προοπτικές

Η θετική πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου συνεχίζεται και στο 3ο τρίμηνο της χρήσης έως τώρα, στο οποίο αναμένεται να διατηρηθούν τα περιθώρια κερδοφορίας που σημειώθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο. 

Για το 4ο τρίμηνο, καθώς και για το σύνολο του έτους ωστόσο, προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν λόγω των εξαιρετικά ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς καθώς και της εν εξελίξει πορεία πανδημίας. 

Παρά την διόρθωση η οποία ήδη παρατηρείται στις διεθνείς τιμές των Α’ υλών, ο ρυθμός ανάπτυξης της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων παρουσιάζει   σταθεροποίηση ή και μικρή κάμψη εν αναμονή ενδεχόμενης περαιτέρω διόρθωσης, ενώ τα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου αναμένεται να εξομαλυνθούν εξαιτίας του υψηλότερου κόστους αντικατάστασης των Α’ υλών. 

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά, με στόχο την προάσπιση της ρευστότητας και την βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ενώ συνεχίζει την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την αύξηση των παραγόμενων ειδών, την βελτίωση της παραγωγικότητας και την μείωση του λειτουργικού κόστους.

Για τα επόμενα έτη, ο κλάδος των χαλυβουργικών προϊόντων και ειδικότερα ο χαλυβουργικός τομέας του ομίλου αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά από την έναρξη έργων υποδομών, ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην αγορά.

 • κύκλος εργασιών
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • Έλαστρον
 • πρώτο εξάμηνο

  Related posts

  Θετική υποδοχή του πακέτου ευρωπαϊκών μέτρων- Αισιοδοξία προσώρας στις αγορές…

  banksnews

  ΓΔΧΑ: Προς εξομάλυνση βαδίζει η έντονη ανοδική κλίση

  banksnews

  Η γεωγραφική ταξινόμηση των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Απρίλιο

  banksnews

  Το Χρηματιστήριο τίμησε την Ημέρα της Γυναίκας

  banksnews

  Μουσικός Οίκος Νάκας: Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αντίβαρο στην πτώση

  banksnews

  Συγκρατημένες κινήσεις στις ευρωαγορές

  banksnews

  ΕΛΒΕ: Αύξηση πωλήσεων κατά 17,65% στο α’ εξάμηνο του 2020

  banksnews

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ζητά νέα κεφάλαια ύψους 50 εκατ. ευρώ

  banksnews

  Eurobank Equities: Στα €17 η τιμή-στόχος για τη Motor Oil

  banksnews